Het woord van God vervult ons met vuur

Dit weekend waren er twee belangrijke vieringen. De zondag 14 augustus was de 20ste zondag door het jaar en maandag 15 augustus was Maria Tenhemelopneming. Hier vind je de twee preken gehouden in de Oude Bareel kerk.

Altaardecoratie van Marie-Anne Ryckbosch
Preek OB 20ste zondag door het jaar
Preek Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2022

Een week met herinneringen

Deze week maandag vierden wij onze stichter Alfonsus de Liguori. Maar voor mij is er nog iets anders te vieren: 34 jaar geleden, 30 juli 1988, het was de zondag voor het feest van Alfonsus ben ik tot priester gewijd. Hier kan je mij zien bij mijn wijdingsmis:

De tijden zijn heel sterk veranderd. Maar één ding is niet veranderd. Je kan het zijn op de uitnodigingskaart van mijn priesterwijding. Je ziet een schets van onze Zwitser pater Hugo Heule. En natuurlijk is er een gitaar te zien:

Ik koos ervoor omdat ik dacht: Ja, dat wil ik. De grote beschermt met zijn gitaar de kleine mens. Veel later ontdekte ik dat die gitaar tot de kleine clown behoort. Hij is het die bescherming nodig heeft. De grote is god zelf die de kleine Clown beschermt. En die kleine Clown ben ik.

Hier nu een lied dat ik al lang ken. Ik heb het vorige week in het Nederlands vertaalt. God is en blijft onze hoop, onze nieuwe morgen, wat er ook in ons leven gebeurt.