‘Een kruis dragen, een kruis opnemen, een kruis delen…met Jezus in ons hart.’’

Zondag 20e maart was in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van altijddurende Bijstand de kruisoplegging van de vormelingen. In verband met deze kruisoplegging hier de preek:

De Jokri koor met de vormelingen hebben extra een lied gekozen voor alle kinderen en mensen in de Oekraïne. De audio opname is niet de beste maar als een gebed zal ze hier ook staan.

Mensen wachten op hoop
Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon.
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon
Overal om ons heen, heel de wereld rond
voor alle rassen en kleuren,
kan het wonder gebeuren als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon.
Mensen weten geen weg, ergens over de horizon.
Lange moeizame tijd en van dag tot dag,
zij vragen adem en gloed,
zij vragen vreugde en moed,
zodat het komen mag.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon.
Om and’re wegen te gaan, ergens over de horizon.
Mensen gaan naar elkaar om een licht te zijn,
Om met hun woorden vol troost, om met hun handen vol brood,
zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Groeten vanuit de revalidatie in Ter Duinen in Nieuwpoort


Tijdens de laatste weken hebben jullie gezien dat het voor mij moeilijker en moeilijker werd om te bewegen. De diagnose van mijn arts was: zware artrose. Mijn knie was versleten. De oplossing bij deze diagnose is een operatie, een nieuwe knie.
Twee weken geleden op de 15de februari was het dan zover. Dr. Alexander Schepens van het ziekenhuis Sint Lucas heeft mij geopereerd en hij heeft goed werk geleverd.
Na een paar dagen mocht ik dan het ziekenhuis verlaten en naar het revalidatiecentrum in Nieuwpoort. Hier kreeg ik iedere dag kinesitherapie. De genezing gaat sneller vooruit dan ik dacht maar toch heb ik nog altijd pijn (vooral ‘s nachts).
In de volgende week mag ik weer naar mijn thuis in de Clemenspoort komen. Tegen het einde van maart zal ik dan ook weer mijn werk in de parochie Heilige Franciscus van Assisi kunnen opnemen.
Ik dank alle mensen die mij door sociale media of op andere weg een goede genezing wensten. Ik hoop zo snel als mogelijk weer bij jullie te zijn!
Tot Ziens en Blijf gezond
Pater Andreas Krahnen